Masz problemy - My pomożemy!

2.1.7 Płace dla spółki Ltd

100.00 

  • 100 zł /m-c / pracownika
  • Zgłoszenia płacowe pracowników
  • Założenie i prowadzenie wszystkich niezbędnych kartotek i rejestrów płacowych
  • Wysyłanie wszystkich niezbędnych raportów płacowych elektronicznie
  • Umowa o pracę, payslipy i inne wymagane dokumenty płacowe dla klienta
  • Informacja o należnych do zapłaty potrąceniach
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie płac UK
  • Pełny wykaz usług i cen przedstawiony w aktualnym cenniku do umowy
  • Umowa na czas określony 3 m-ce, 1 m-c wypowiedzenia