Masz problemy - My pomożemy!

2.1.6 Księgowość dla spółki Ltd

250.00 

  • cena od 250 zł /m-c

Utworzenie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, założenie niezbędnych ewidencji i kont księgowych, bilans otwarcia, otwieranie i zamykanie lat obrotowych 

Księgowanie maksymalnie 20 dokumentów księgowych/m-c, w tym 1 wyciąg bankowy (maksymalnie 20 operacji) 

Dopłaty powyżej w/w limitów dokumentów:

  • – księgowanie dok. innych niż WB: 7,50 zł / dok.
  • – każda dodatkowa operacja bankowa: 2,50 zł / oper.
  • – Umowa na czas określony 3 m-ce, 1 m-c wypowiedzenia

Pełny wykaz usług i cen przedstawiony w aktualnym cenniku do umowy